Sprawy

Obowiązkowa Rada

Jeden z naszych klientów zastanawiał się, kiedy konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzi na to pytanie udziela art. 213 kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza powinna być ustanowiona w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Obie przesłanki muszą być spełnione w tym samym czasie.

W związku z tym, że obowiązek ustanowienia rady nadzorczej wynika wprost z ustawy, nie jest konieczne dokonywanie zmiany umowy spółki. Wystarczające będzie podjęcie uchwały wspólników o powołaniu co najmniej trzech członków rady nadzorczej, albo też odpowiednie oświadczenie podmiotu upoważnionego do powoływania członków tych organów.

 Do góry