Sprawy

Ustne rozwiazanie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi składania oświadczeń woli (art. 60 kc), wola strony zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę może być wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny. Komentarz...

Szkoda, nie-szkoda i prawo pracy

Używanie pojęcia „odszkodowania” jest zwłaszcza rażące w odniesieniu do odpowiedzialności pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i bez wypowiedzenia. To prawnopracowe pojęcie odszkodowania nie ma nic wspólnego z pojęciem szkody...

Wygrana sprawa we Wrocławiu

Spółka architektoniczna JSK Architekci – projektanci między innymi Stadionu Narodowego oraz Stadionu we Wrocławiu, jedna z najbardziej znanych firm architektonicznych w Polsce zmuszona została do prowadzenia sporu z miastem Wrocław o rozliczenie wynagrodzenia za nadzór autorski. Sprawa, w której...

Premia i nagroda

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, jakie są różnice pomiędzy premią, a nagrodą w świetle przepisów prawa pracy. Art. 105 Kodeksu pracy wspomina o nagrodzie: „Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie...

Kasacja w zastawach

Jeden z naszych klientów zastanawiał się co może zrobić kiedy to w postępowaniu o wpis do rejestru zastawów została oddalona jego apelacja. Na postawie Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izba Cywilna z dnia 12 sierpnia 2015 roku III CZP 21/15 w sprawie o wpis do rejestru...

W sądach ważniejsza semantyka czy sprawiedliwość?

Sprawy w sądach można podzielić na takie, w których aspekt sprawiedliwości jest na wierzchu i takie, które mają wymiar czysto prawniczy. W tych ostatnich wyrok nie służy żadnemu oddaniu racji moralnej jednej ze stron, tylko w ten czy w inny sposób służy uporządkowaniu spraw i tymi tu się...

Ograniczony wybór prawa przy umowie o pracę

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy umowa o pracę zawarta z polską spółką i wykonywana w Polsce zawsze musi podlegać prawu polskiemu. Kwestia ta jest regulowana przez prawo unijne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r....

 Do góry