Sprawy

Kasacja w zastawach

Jeden z naszych klientów zastanawiał się co może zrobić kiedy to w postępowaniu o wpis do rejestru zastawów została oddalona jego apelacja. Na postawie Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izba Cywilna z dnia 12 sierpnia 2015 roku III CZP 21/15 w sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna.

 Do góry