Sprawy

Szkoda, nie-szkoda i prawo pracy

Używanie pojęcia „odszkodowania” jest zwłaszcza rażące w odniesieniu do odpowiedzialności pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i bez wypowiedzenia. To prawnopracowe pojęcie odszkodowania nie ma nic wspólnego z pojęciem szkody przyjętym w prawie cywilny. W prawie pracy chodzi nie tyle, jak się wykrętnie określa, odszkodowanie ustawowe, ile o swoistą karę umowną, czy raczej – karę ustawową.

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 17 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

 

 Do góry