Sprawy

Mailowe wypowiedzenie umowy

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient zastanawiał się, czy umowa zawarta w formie pisemnej musi być wypowiedzenia w tej samej formie, czy można tego dokonać w dowolny sposób na przykład za pośrednictwem maila. Odpowiedzi na to pytanie udziela doktryna prawnicza.

W świetle art. 77 § 2 KC, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy zawartej w formie pisemnej powinno być stwierdzone pismem. Nieistotne jest, czy umowa została zawarta w formie pisemnej ze względu na wymóg ustawowy czy zastrzeżenie umowne. Niezachowanie formy pisemnej, pod warunkiem, że nie była ona zastrzeżona pod rygorem nieważności, nie spowoduje więc nieważności wypowiedzenia umowy, a jedynie uniemożliwi – w zasadzie - powoływanie się na dowód ze świadków lub z przesłuchania stron na fakt jej dokonania. Dlatego w opisanych powyżej okolicznościach istnieje możliwość mailowego wypowiedzenia umowy.

 Do góry