Sprawy

Praca w zespole

Jeden z Klientów Kancelarii zastanawiał się, czy może zwolnić pracownika, który nie potrafi pracować w zespole.

Odpowiadając na to pytanie warto powołać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Już w wyroku z 15 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 14/99) Sąd Najwyższy orzekł, że niezawiniony przez pracownika brak umiejętności pracy w zespole może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od stanowiska pracy, jakie zajmuje pracownik w chwili wypowiedzenia i czasu zatrudnienia na tym stanowisku.

Brak umiejętności pracy w zespole uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, w sytuacji, gdy zachowanie pracownika powoduje napięcia i złą atmosferę wśród członków zespołu.

 Do góry