Sprawy

Swiat pozorów, świat dowolności

Bardzo wiele bardzo ważnych problemów nie doczekało się w prawie pracy uregulowania, dosłownie żadnego uregulowania, choćby wzmianki czy sugestii. Dotyczy to między innym drażliwej i coraz bardziej drażliwej sfery prywatności pracownika, czyli jego najbardziej fundamentalnych praw.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 17 stycznia 2017 roku.

 Do góry