Sprawy

Umowa dożywocia a dożywotnia służebność mieszkania

Jeden z klientów kancelarii zastanawiał się jaka jest różnica z prawnego punktu widzenia między umową dożywocia a ustanowieniem służebności mieszkania.

Poprzez dożywocie (art. 908 k.c.) w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom. Zakres tej umowy jest znacznie szerszy niż dożywotniej służebności mieszkania.

Celem tej służebności jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osoby uprawnionej. Nie ma tu natomiast obowiązku zapewnienia  utrzymania, dostarczania wyżywienia, zapewnienia  pomocy w chorobie.

 Do góry