Sprawy

Bez konsekwencji (w zasadzie)

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, czy może się narazić na konsekwencje prawne jeżeli udzieli urlopu wychowawczego pracownikowi wiedząc wcześniej, że ten nie będzie w stanie osobiście sprawować opieki nad swoim dzieckiem.

Pracodawca nie będzie ponosił żadnych konsekwencji w związku z tym, że wiedząc o tym, że pracownik biorąc urlop wychowawczy nie będzie mógł sprawować osobistej opieki nad swoim dzieckiem, udzieli mu tego urlopu. W przypadku, gdy pracownik nie będzie w trakcie urlopu sprawował osobistej opieki nad dzieckiem to jedynym skutkiem jest to, że pracodawca może wezwać takiego pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wezwania. Przepisy prawne innych konsekwencji nie przewidują.

 Do góry