Sprawy

Przyzwoitość jako norma ogólna

Problem zwolnień z pracy jest jednym z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej specyficznie polskich, lokalnych problemów prawa pracy. Pomimo, że jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że zwolnienia lekarskie są powszechnie i masowo nadużywane, nie został stworzony system zobiektywizowanej...

Wysokość zadośćuczynienia za mobbing

Jeden z Klientów naszej Kancelarii chciał się dowiedzieć od czego zależy wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku działalności mobbingowej. Z wypracowanych przez judykaturę reguł wynika, że o usprawiedliwionej wysokości należnego osobie poszkodowanej zadośćuczynienia...

Członkowie zarządu – między skalą a linią

Funkcji członka zarządu nie można natomiast wykonywać w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej. Uzasadnień teoretycznych jest kilka. Główne jest takie, że członek zarządu nie może jednocześnie reprezentować swojej działalności i spółki, którą reprezentuje statutowo.

 Do góry