Sprawy

Przyzwoitość jako norma ogólna

Problem zwolnień z pracy jest jednym z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej specyficznie polskich, lokalnych problemów prawa pracy. Pomimo, że jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że zwolnienia lekarskie są powszechnie i masowo nadużywane, nie został stworzony system zobiektywizowanej weryfikacji zasadności zwolnień.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

 

 Do góry