Sprawy

Mienia powierzone a zwolnienie

Jeden z naszych Klientów zapytał nas czy może żądać zwrotu mienia powierzonego od pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Sprzęt służbowy jest własnością pracodawcy, który powierza go pracownikowi w celu wykonywania obowiązków służbowych. Co do zasady, pracownik...

Przedłużenie wypowiedzenia nie zawsze możliwe

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

 Do góry