Sprawy

Mienia powierzone a zwolnienie

Jeden z naszych Klientów zapytał nas czy może żądać zwrotu mienia powierzonego od pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Sprzęt służbowy jest własnością pracodawcy, który powierza go pracownikowi w celu wykonywania obowiązków służbowych. Co do zasady, pracownik ma więc obowiązek zwrotu mienia na wezwanie pracodawcy. Aby ułatwić zasady dochodzenia zwrotu mienia, powinny być one wyraźnie uregulowane w umowie o pracę lub przepisach wewnątrzzakładowych.

W przypadku chorującego pracownika, pracodawca powinien uważać, aby nie naruszyć zasad wykonywania zwolnienia lekarskiego. Pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik powinien odebrać mienie od chorego pracownika po uprzednim uzgodnieniu z nim dogodnego miejsca i terminu.

 Do góry