Sprawy

Postulat nieomylności pracodawcy

Większości pracodawców zdarza się w ich karierze błąd w procesie wypłaty wynagrodzeń, dzięki czemu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż powinien. Podstawowym odruchem jest chęć potrącenia nadpłaty z kolejnego wynagrodzenia. Czy jest to jednak możliwe? Możliwość samodzielnego...

Regulamin znaku także dla małżonków

Nasi Klienci – małżeństwo prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej – zastanawiali się, w jaki sposób można zarejestrować znak towarowy, który będzie wykorzystywany przez nich obojga w ramach działalności spółki cywilnej. Polskie prawo własności przemysłowej...

Przedłużenie wypowiedzenia - nie zawsze

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

 Do góry