Sprawy

Regulamin znaku także dla małżonków

Nasi Klienci – małżeństwo prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej – zastanawiali się, w jaki sposób można zarejestrować znak towarowy, który będzie wykorzystywany przez nich obojga w ramach działalności spółki cywilnej.

Polskie prawo własności przemysłowej pozwala, aby jeden znak towarowy był zarejestrowany dla kilku przedsiębiorców, udzielane jest wtedy wspólne prawo ochronne na znak towarowy. W takiej sytuacji przedsiębiorcy muszą stworzyć regulamin znaku towarowego ustalający zasady używania znaku i dołączyć go do zgłoszenia.

Prawo nie przewiduje w tym względzie wyjątku dla spółek cywilnych, czy małżeństw rejestrujących wspólny znak towarowy. Nie ulega wątpliwości, że dla takich podmiotów regulamin będzie zwykłą formalnością, przynajmniej dopóki spółka nie zostanie rozwiązana lub nie dojdzie do rozwodu.

 Do góry