Sprawy

Postulat nieomylności pracodawcy

Większości pracodawców zdarza się w ich karierze błąd w procesie wypłaty wynagrodzeń, dzięki czemu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż powinien. Podstawowym odruchem jest chęć potrącenia nadpłaty z kolejnego wynagrodzenia. Czy jest to jednak możliwe?

Możliwość samodzielnego dokonania potrąceń przez pracodawcę istnieje tylko w ściśle określonych sytuacjach, np. potrącenie należności za kary pieniężne. Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia z winy pracodawcy, nie można dokonać potrącenia bez zgody pracownika. Zgoda powinna być udzielona na piśmie i wskazywać konkretną wysokość potrącenia. Równocześnie, zgoda jest skuteczna tylko do wysokości kwot wolnych od potrąceń.

Jeśli pracownik nie odda dobrowolnie wypłaconej nadwyżki, wówczas pracodawcy pozostaje możliwość dochodzenia zwrotu długu w postępowaniu sądowym jako bezpodstawnego wzbogacenia.

 Do góry