Sprawy

Każdy rok bez składek to niższe świadczenia w przyszłości

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca może wnioskować o umorzenie składek na dwóch podstawach: art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. ustawa abolicyjna).

Rozmowa z Dianą Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 24 października 2017 roku (dodatek Dobra Firma).

 Do góry