Sprawy

Próby obchodzenia prawa bedą nieskuteczne

Przepisy prawa pracy nie są wprost zharmonizowane na poziomie europejskim, tak jak niektóre inne dziedziny prawa, które posługują się przede wszystkim rozporządzeniami. Regulacje prawa pracy albo muszą być wprost implementowane do systemu polskiego prawa, i wtedy stają się polskim przepisem, albo też są wprowadzane do polskiego systemu poprzez wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli, innymi słowy, przepisy są takie, jakie były, ale żeby były niesprzeczne z prawem unijnym, trzeba je rozumieć tak, jak orzeka Trybunał.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 2 listopada 2017 roku (dodatek Praca i ZUS).

 Do góry