Sprawy

Wręczenie wypowiedzenia

Klienci często pytają nas, jak powinno przebiegać spotkanie, na którym wręczają pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Z uwagi na ryzyko, że pracownik nie przyjmie wypowiedzenia, opuści zakład pracy i skieruje się wprost do lekarza po zwolnienie lekarskie, najlepiej gdy podczas spotkania obecna jest osoba, która może potwierdzić prawidłowość doręczenia wypowiedzenia.

Pracodawca powinien być jednak ostrożny. Dane pracowników nie mogą być dostępne dla przypadkowych osób. Udostępnienie informacji o wypowiedzeniu osobie nieupoważnionej może stanowić naruszenie dóbr osobistych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego podczas wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę powinny być dostępne jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, np. pracownik HR.  

 Do góry