Sprawy

Bez licencji też możesz być pośrednikiem

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć czy pośrednicy nieruchomości powinni legitymować się licencjami zawodowymi, by prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, czy też może zawrzeć umowę pośrednictwa z dowolnym podmiotem.

Przepisy wymagające posiadania licencji pośredników nieruchomości wydanej przez ministra zostały uchylone w ramach deregulacji niektórych zawodów, a tym samym organy państwa nie wydają już takich dokumentów. Umowę pośrednictwa można obecnie zawrzeć z dowolnym podmiotem, który powinien jednak posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W obrocie funkcjonują obecnie jedynie licencje pośrednika nieruchomości wydawane przez organizacje zrzeszające osoby działające na rynku nieruchomości – brak legitymowania się taką licencją nie świadczy o braku uprawnień do świadczenia usług pośrednictwa

 Do góry