Sprawy

Próby obchodzenia prawa bedą nieskuteczne

Przepisy prawa pracy nie są wprost zharmonizowane na poziomie europejskim, tak jak niektóre inne dziedziny prawa, które posługują się przede wszystkim rozporządzeniami. Regulacje prawa pracy albo muszą być wprost implementowane do systemu polskiego prawa, i wtedy stają się polskim przepisem,...

Postulat nieomylności pracodawcy

Większości pracodawców zdarza się w ich karierze błąd w procesie wypłaty wynagrodzeń, dzięki czemu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż powinien. Podstawowym odruchem jest chęć potrącenia nadpłaty z kolejnego wynagrodzenia. Czy jest to jednak możliwe? Możliwość samodzielnego...

Regulamin znaku także dla małżonków

Nasi Klienci – małżeństwo prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej – zastanawiali się, w jaki sposób można zarejestrować znak towarowy, który będzie wykorzystywany przez nich obojga w ramach działalności spółki cywilnej. Polskie prawo własności przemysłowej...

Przedłużenie wypowiedzenia - nie zawsze

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

Mienia powierzone a zwolnienie

Jeden z naszych Klientów zapytał nas czy może żądać zwrotu mienia powierzonego od pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Sprzęt służbowy jest własnością pracodawcy, który powierza go pracownikowi w celu wykonywania obowiązków służbowych. Co do zasady, pracownik...

 Do góry