Sprawy

Przedłużenie wypowiedzenia - nie zawsze

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

Mienia powierzone a zwolnienie

Jeden z naszych Klientów zapytał nas czy może żądać zwrotu mienia powierzonego od pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Sprzęt służbowy jest własnością pracodawcy, który powierza go pracownikowi w celu wykonywania obowiązków służbowych. Co do zasady, pracownik...

Przedłużenie wypowiedzenia nie zawsze możliwe

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

Przyzwoitość jako norma ogólna

Problem zwolnień z pracy jest jednym z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej specyficznie polskich, lokalnych problemów prawa pracy. Pomimo, że jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że zwolnienia lekarskie są powszechnie i masowo nadużywane, nie został stworzony system zobiektywizowanej...

Wysokość zadośćuczynienia za mobbing

Jeden z Klientów naszej Kancelarii chciał się dowiedzieć od czego zależy wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku działalności mobbingowej. Z wypracowanych przez judykaturę reguł wynika, że o usprawiedliwionej wysokości należnego osobie poszkodowanej zadośćuczynienia...

 Do góry