Sprawy

Osoba fizyczna nie założy powierniczego rachunku bankowego

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wykonania świadczenia pieniężnego stosowanym w ramach stosunków kontraktowych jest wykorzystanie powierniczego rachunku bankowego, na którym można zdeponować środki pieniężne, które wypłacane będą kontrahentowi po spełnieniu przez niego określonych w...

Finalizacja transakcji z udziałem Kancelarii

Kancelaria prowadziła lokalną finalizację globalnej transakcji przejęcia amerykańskiej grupy branży premiksów witaminowych przez Klienta Kancelarii, polską spółkę z tej samej branży, należącą do największej światowej grupy w tej branży. Closing miał miejsce w dn. 23 grudnia 2013 roku,...

Spory o nadwykonania

Stosunki podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia antagonizują się w ostatnim czasie coraz wyraźniej. O ile do tej pory Fundusz na ogół akceptował wnioski szpitali o dokonanie tzw. przesunięć pomiędzy zakresami w ramach umów danego rodzaju, obecnie coraz częściej zdaje sie wskazywać,...

Majątek z reformy

Reforma rolna przeprowadzona na podstawie dekretu PKWN z 1944 roku stanowi wciąż przedmiot żywego zainteresowania spadkobierców dawnych właścicieli ziemskich. Mimo rozbieżnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, liczba zgłaszanych...

Zwrot i odszkodowanie

Kwestia roszczeń byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich, z uwagi na ciągły brak stosownych regulacji w tym zakresie, pozostaje wciąż kwestią otwartą. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę ze skali i wagi  tego problemu. Wciąż odkrywane są bardzo swoiste zapisy samego dekretu jak...

Cena nieruchomości jako efekt sprzedaży

Kancelaria z powodzeniem doradza przy procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych. Coraz liczniejsze przedsięwzięcia z udziałem prywatnych właścicieli nieruchomości oraz wiodących firm deweloperskich realizowane są przy pomocy spółek celowych joint venture typu „kapitał...

Dane osobowe

Rozwój nowych technologii i tzw. społeczeństwa informacyjnego nieuchronnie prowadzi do coraz większego zainteresowania tematem danych osobowych i ich ochrony. Kancelaria, zdając sobie sprawę z doniosłości tej kwestii, konsekwentnie rozwija swoją praktykę w tym zakresie, nie tylko poprzez ścisłą...

 Do góry