Sprawy

Kolejny sukces Kancelarii w sporze piłkarza z klubem

FIFA udzieliła Klientowi Kancelarii, piłkarzowi Jakubowi Wilkowi, tzw. tymczasowej rejestracji do gry w klubie Żalgiris Wilno, z którym związał się on po wypowiedzeniu kontraktu z klubem poprzednim z powodu naruszania warunków kontraktu ze strony klubu. Decyzja FIFA umożliwia Zawodnikowi reprezentowanie...

Wywłaszczenie – czyli zgaga powraca

Wydawało się, że w następstwie postkomunistycznej zgagi spowodowanej wywłaszczeniami z fikcyjnym odszkodowaniem raz na zawsze przyjęta zostanie zasada rynkowej wysokości odszkodowania. Niestety, to iluzja. Kancelaria prowadzi sprawy, w której podmioty gospodarcze, którym odjęto własność...

Ponowne głosowanie

Dla pewnej szacownej instytucji państwowej przygotowywaliśmy stanowisko prawne na temat dopuszczalności ponownego głosowania uchwały raz już głosowanej. Jak to zwykle bywa, ten względnie oczywisty dylemat w ramach pogłębionego rozumowania prawniczego wyłonił cały szereg interesujących,...

Szaleństwo kar umownych

W imieniu naszego Klienta wnieśliśmy replikę na odpowiedź na pozew w kilkunastomilionowym sporze budowlanym dotyczącym budowy galerii handlowej. Przygotowując pismo procesowe jednym z elementów naszych rozważań była kwestia niczym nieograniczonej możliwości naliczania kar umownych – w tej...

Skutki braku certyfikatu rezydencji podatkowej

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na tym terytorium. Oznacza to, że podmioty zagraniczne, zawierając umowę na...

Otwieranie na nowo

I znów zdarzyło nam się, że sąd w procesie cywilnym otworzył na nowo zamkniętą rozprawę. Jest to sytuacja niezwykle frustrująca, oznacza ona bowiem zwykle, że sąd dopiero przed wydaniem wyroku zapoznał się z dokumentacją sprawy i zmienił dotychczasowy, nieprzygotowany pogląd na sprawę....

Wstrzemięźliwość ubezpieczyciela

Kancelaria została zaangażowana do reprezentowania spółki świadczącej usługi transportu międzynarodowego w sporze z jej ubezpieczycielem, raczej wstrzemięźliwie podchodzącym do kwestii wypłaty odszkodowania. O ile konflikty na linii ubezpieczyciel-ubezpieczony nie są niczym nadzwyczajnym,...

Spór z NFZ o tzw. nadwykonania

Pierwsze miesiące nowego roku pokazują, że duża liczba szpitali nie doczeka się od NFZ zapłaty za wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentom w stanach nagłych ponad limity określone w umowie zawartej z Funduszem. Świadczenia te określa się powszechnie nadwykonaniami. Kancelaria...

Project Manager – zastępca inwestora

W ramach swojej działalności Kancelaria obsługuje podmioty stojące na wszystkich szczeblach procesu inwestycyjnego. Jeden z Klientów Kancelarii, inwestor rozpoczynający kolejny projekt budowlany, zwrócił się do Kancelarii o pomoc przy sformułowaniu umowy z Project Managerem – czyli podmiotem...

 Do góry