Sprawy

Otwieranie na nowo

I znów zdarzyło nam się, że sąd w procesie cywilnym otworzył na nowo zamkniętą rozprawę. Jest to sytuacja niezwykle frustrująca, oznacza ona bowiem zwykle, że sąd dopiero przed wydaniem wyroku zapoznał się z dokumentacją sprawy i zmienił dotychczasowy, nieprzygotowany pogląd na sprawę....

Wstrzemięźliwość ubezpieczyciela

Kancelaria została zaangażowana do reprezentowania spółki świadczącej usługi transportu międzynarodowego w sporze z jej ubezpieczycielem, raczej wstrzemięźliwie podchodzącym do kwestii wypłaty odszkodowania. O ile konflikty na linii ubezpieczyciel-ubezpieczony nie są niczym nadzwyczajnym,...

Spór z NFZ o tzw. nadwykonania

Pierwsze miesiące nowego roku pokazują, że duża liczba szpitali nie doczeka się od NFZ zapłaty za wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentom w stanach nagłych ponad limity określone w umowie zawartej z Funduszem. Świadczenia te określa się powszechnie nadwykonaniami. Kancelaria...

Project Manager – zastępca inwestora

W ramach swojej działalności Kancelaria obsługuje podmioty stojące na wszystkich szczeblach procesu inwestycyjnego. Jeden z Klientów Kancelarii, inwestor rozpoczynający kolejny projekt budowlany, zwrócił się do Kancelarii o pomoc przy sformułowaniu umowy z Project Managerem – czyli podmiotem...

FIDIC na placu budowy?

Istotną częścią zleceń Kancelarii jest prawna obsługa inwestycji budowlanych. Po raz kolejny przygotowując kompleksowy pakiet umów do przetargu mamy możliwość korzystania z międzynarodowych standardów i warunków FIDIC, które w ostatnich latach są coraz częściej stosowane przy realizacji...

Wielka obstrukcja procesów budowlanych

W ramach prowadzonego przez nas milionowego sporu budowlanego, w którym w imieniu Klienta będącego podwykonawcą budowy dużego obiektu sportowego na północy Polski dochodzimy należnego mu wynagrodzenia, w pełnej krasie ujawniają się wszelkie wady polskiego rynku usług budowlanych i wymiaru...

Warunki, pozwolenia, budowa

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw sąd administracyjny zajął stanowisko, zgodnie z którym o pozwolenie na budowę może się ubiegać wyłącznie osoba, na której imię wydane zostało postanowienie o warunkach zabudowy. Pogląd ten nie dość, że nie opiera się wprost na przepisie...

Zajęcie udziałów – co może wierzyciel

Wierzyciel wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskał zajęcie na posiadanych przez tego wspólnika udziałach, nie może żądać zwołania zgromadzenia wspólników spółki w celu podjęcia uchwały połączeniowej. Nasz Klient, Spółka dwóch wspólników prowadziła...

Duża sprawa budowlana

Prowadzimy dużą sprawę o roboty budowlane – charakterystyczną dla czasów w których żyjemy. Firma budowlana w pewnej fazie realizacji inwestycji uznała, że więcej na zleceniu traci, niż zarabia. Uruchomiła prawników, żeby znaleźli dających się bronić pretekst do odstąpienia od umowy...

 Do góry