Sprawy

Majątek z reformy

Reforma rolna przeprowadzona na podstawie dekretu PKWN z 1944 roku stanowi wciąż przedmiot żywego zainteresowania spadkobierców dawnych właścicieli ziemskich. Mimo rozbieżnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, liczba zgłaszanych...

Zwrot i odszkodowanie

Kwestia roszczeń byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich, z uwagi na ciągły brak stosownych regulacji w tym zakresie, pozostaje wciąż kwestią otwartą. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę ze skali i wagi  tego problemu. Wciąż odkrywane są bardzo swoiste zapisy samego dekretu jak...

Cena nieruchomości jako efekt sprzedaży

Kancelaria z powodzeniem doradza przy procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych. Coraz liczniejsze przedsięwzięcia z udziałem prywatnych właścicieli nieruchomości oraz wiodących firm deweloperskich realizowane są przy pomocy spółek celowych joint venture typu „kapitał...

Dane osobowe

Rozwój nowych technologii i tzw. społeczeństwa informacyjnego nieuchronnie prowadzi do coraz większego zainteresowania tematem danych osobowych i ich ochrony. Kancelaria, zdając sobie sprawę z doniosłości tej kwestii, konsekwentnie rozwija swoją praktykę w tym zakresie, nie tylko poprzez ścisłą...

 Do góry