Sprawy

Cena nieruchomości jako efekt sprzedaży

Kancelaria z powodzeniem doradza przy procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych. Coraz liczniejsze przedsięwzięcia z udziałem prywatnych właścicieli nieruchomości oraz wiodących firm deweloperskich realizowane są przy pomocy spółek celowych joint venture typu „kapitał...

Dane osobowe

Rozwój nowych technologii i tzw. społeczeństwa informacyjnego nieuchronnie prowadzi do coraz większego zainteresowania tematem danych osobowych i ich ochrony. Kancelaria, zdając sobie sprawę z doniosłości tej kwestii, konsekwentnie rozwija swoją praktykę w tym zakresie, nie tylko poprzez ścisłą...

 Do góry