Sprawy

Wygrana sprawa we Wrocławiu

Spółka architektoniczna JSK Architekci – projektanci między innymi Stadionu Narodowego oraz Stadionu we Wrocławiu, jedna z najbardziej znanych firm architektonicznych w Polsce zmuszona została do prowadzenia sporu z miastem Wrocław o rozliczenie wynagrodzenia za nadzór autorski. Sprawa, w której...

Premia i nagroda

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, jakie są różnice pomiędzy premią, a nagrodą w świetle przepisów prawa pracy. Art. 105 Kodeksu pracy wspomina o nagrodzie: „Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie...

Kasacja w zastawach

Jeden z naszych klientów zastanawiał się co może zrobić kiedy to w postępowaniu o wpis do rejestru zastawów została oddalona jego apelacja. Na postawie Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego -  Izba Cywilna z dnia 12 sierpnia 2015 roku III CZP 21/15 w sprawie o wpis do rejestru...

W sądach ważniejsza semantyka czy sprawiedliwość?

Sprawy w sądach można podzielić na takie, w których aspekt sprawiedliwości jest na wierzchu i takie, które mają wymiar czysto prawniczy. W tych ostatnich wyrok nie służy żadnemu oddaniu racji moralnej jednej ze stron, tylko w ten czy w inny sposób służy uporządkowaniu spraw i tymi tu się...

Ograniczony wybór prawa przy umowie o pracę

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy umowa o pracę zawarta z polską spółką i wykonywana w Polsce zawsze musi podlegać prawu polskiemu. Kwestia ta jest regulowana przez prawo unijne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r....

Sprzeciw do listy wierzytelności

Jeden z naszych klientów zastanawiał się co może zrobić kiedy to w postępowaniu wszczętego na postawie jego sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nie zostało uznane w całości jego roszczenie. W takiej sytuacji, na podstawie art. 259 ust. 2 prawa upadłościowego...

Majestat formy pisemnej

Minie dużo czasu, zanim forma dokumentowa uzyska powszechność obiegu formy pisemnej. Nie mniej jednak zmiana przepisów sygnalizuje, że forma dokumentowa, czyli mailowa  nie jest w niczym gorsza od pisemnej. I to jest prawdą nawet w podstawowym aspekcie bezpieczeństwa. Felieton...

Terminy dla spadkobierców

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, jaki termin po nowelizacji art. 673 k.p.c. z dnia 17 sierpnia 2015 roku będzie obowiązywał na wezwanie, aby spadkobiercy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, którego otwarcie nastąpiło w 2003 roku. Niektóre z przepisów ustaw zmienianych...

 Do góry