Sprawy

Przedłużenie wypowiedzenia nie zawsze możliwe

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

Przyzwoitość jako norma ogólna

Problem zwolnień z pracy jest jednym z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej specyficznie polskich, lokalnych problemów prawa pracy. Pomimo, że jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że zwolnienia lekarskie są powszechnie i masowo nadużywane, nie został stworzony system zobiektywizowanej...

Wysokość zadośćuczynienia za mobbing

Jeden z Klientów naszej Kancelarii chciał się dowiedzieć od czego zależy wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku działalności mobbingowej. Z wypracowanych przez judykaturę reguł wynika, że o usprawiedliwionej wysokości należnego osobie poszkodowanej zadośćuczynienia...

Członkowie zarządu – między skalą a linią

Funkcji członka zarządu nie można natomiast wykonywać w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej. Uzasadnień teoretycznych jest kilka. Główne jest takie, że członek zarządu nie może jednocześnie reprezentować swojej działalności i spółki, którą reprezentuje statutowo.

Spora dawka obowiązków

Na producentów leków w 2019 roku spadną obowiązki związane z procedurą nadawania jednostkowych identyfikatorów, weryfikacją autentyczności leków oraz tworzeniem bazy danych. Konieczne bedzie również wprowadzenie odpowiednich opakowań uniemożliwiających otwarcie bez pozostawienia śladów....

Wielebny Falwell i prawo pracy

Do jakich wartości i ocen moralnych sądy sięgają. Czy odwołują się do wartości przeważających, choć w wielu przypadkach w pewnym cywilizacyjnym sensie wstecznych, czy też promują myślenie odważniejsze i mniej kompromisowe? Czy sądy dostosowują się do tego, co jest, czy też starają...

 Do góry