Sprawy

Rezygnacja

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć od jakiego momentu rezygnacja z funkcji członka zarządu wywołuje skutki prawne. Ponadto chciał się dowiedzieć czy jest ustawowy termin do zgłoszenia takiej zmiany do krajowego rejestru handlowego. W pierwszym z przedstawionych zagadnień należy stwierdzić,...

Mailowe wypowiedzenie umowy

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient zastanawiał się, czy umowa zawarta w formie pisemnej musi być wypowiedzenia w tej samej formie, czy można tego dokonać w dowolny sposób na przykład za pośrednictwem maila. Odpowiedzi na to pytanie udziela doktryna prawnicza. W świetle...

Odszkodowanie bez składki

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient miał wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu. Mimo że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania...

Jak nie płacić składek (od benefitów pracowniczych)

Jeden z naszych Klientów będący pracodawcą zastanawiał się jak może uniknąć odprowadzania składek do ZUS-u z tytułu dodatkowych polis ubezpieczeniowych zapewnianych pracownikom. Zgodnie z § 2 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych...

Składka wstecznie deklarowana

Preferencyjne składki ZUS to przywilej, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie prowadziły takiej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz jeśli w ramach tej działalności nie wykonują pracy na rzecz swojego byłego...

 Do góry