Sprawy

Bez konsekwencji (w zasadzie)

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, czy może się narazić na konsekwencje prawne jeżeli udzieli urlopu wychowawczego pracownikowi wiedząc wcześniej, że ten nie będzie w stanie osobiście sprawować opieki nad swoim dzieckiem. Pracodawca nie będzie ponosił żadnych konsekwencji...

Umowa dożywocia a dożywotnia służebność mieszkania

Jeden z klientów kancelarii zastanawiał się jaka jest różnica z prawnego punktu widzenia między umową dożywocia a ustanowieniem służebności mieszkania. Poprzez dożywocie (art. 908 k.c.) w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie...

Swiat pozorów, świat dowolności

Bardzo wiele bardzo ważnych problemów nie doczekało się w prawie pracy uregulowania, dosłownie żadnego uregulowania, choćby wzmianki czy sugestii. Dotyczy to między innym drażliwej i coraz bardziej drażliwej sfery prywatności pracownika, czyli jego najbardziej fundamentalnych praw. Artykuł...

Praca w zespole

Jeden z Klientów Kancelarii zastanawiał się, czy może zwolnić pracownika, który nie potrafi pracować w zespole. Odpowiadając na to pytanie warto powołać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Już w wyroku z 15 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 14/99) Sąd Najwyższy orzekł, że niezawiniony...

Rezygnacja

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć od jakiego momentu rezygnacja z funkcji członka zarządu wywołuje skutki prawne. Ponadto chciał się dowiedzieć czy jest ustawowy termin do zgłoszenia takiej zmiany do krajowego rejestru handlowego. W pierwszym z przedstawionych zagadnień należy stwierdzić,...

Mailowe wypowiedzenie umowy

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient zastanawiał się, czy umowa zawarta w formie pisemnej musi być wypowiedzenia w tej samej formie, czy można tego dokonać w dowolny sposób na przykład za pośrednictwem maila. Odpowiedzi na to pytanie udziela doktryna prawnicza. W świetle...

 Do góry