Sprawy

Swiat pozorów, świat dowolności

Bardzo wiele bardzo ważnych problemów nie doczekało się w prawie pracy uregulowania, dosłownie żadnego uregulowania, choćby wzmianki czy sugestii. Dotyczy to między innym drażliwej i coraz bardziej drażliwej sfery prywatności pracownika, czyli jego najbardziej fundamentalnych praw. Artykuł...

Praca w zespole

Jeden z Klientów Kancelarii zastanawiał się, czy może zwolnić pracownika, który nie potrafi pracować w zespole. Odpowiadając na to pytanie warto powołać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Już w wyroku z 15 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 14/99) Sąd Najwyższy orzekł, że niezawiniony...

Rezygnacja

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć od jakiego momentu rezygnacja z funkcji członka zarządu wywołuje skutki prawne. Ponadto chciał się dowiedzieć czy jest ustawowy termin do zgłoszenia takiej zmiany do krajowego rejestru handlowego. W pierwszym z przedstawionych zagadnień należy stwierdzić,...

Mailowe wypowiedzenie umowy

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient zastanawiał się, czy umowa zawarta w formie pisemnej musi być wypowiedzenia w tej samej formie, czy można tego dokonać w dowolny sposób na przykład za pośrednictwem maila. Odpowiedzi na to pytanie udziela doktryna prawnicza. W świetle...

Odszkodowanie bez składki

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient miał wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu. Mimo że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania...

Jak nie płacić składek (od benefitów pracowniczych)

Jeden z naszych Klientów będący pracodawcą zastanawiał się jak może uniknąć odprowadzania składek do ZUS-u z tytułu dodatkowych polis ubezpieczeniowych zapewnianych pracownikom. Zgodnie z § 2 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych...

 Do góry