Szkolenia

Szantaż korporacyjny – nieuczciwe zaskarżanie uchwał i prawne mechanizmy przeciwdziałania

1. Istota szantażu korporacyjnego (szantaż korporacyjny jako nieuczciwe korzystanie z prawa do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia).

2. Prawo do zaskarżania uchwał jako źródło szantażu korporacyjnego.

3. Cele i sposoby działania szantażysty.

4. Zagrożenia wynikające z szantażu korporacyjnego (blokowanie uchwał, skutki finansowe, skutki organizacyjne).

5. Narzędzia prawne służące do walki z szantażem korporacyjnym:

    Na gruncie Kodeksu cywilnego
    Na gruncie Kodeksu spółek handlowych
    Na gruncie ustawy o krajowym rejestrze sądowym

6. Pośrednie środki prawne zmierzające do przeciwdziałania szantażowi korporacyjnemu ( w tym m.in. kształtowanie wewnętrznego ustroju spółki, corporate governance).

7. Reakcja spółek na szantaż korporacyjny.

 Do góry