Szkolenia

Najem korporacyjny

PLAN SZKOLENIA

1.    Charakter umowy najmu powierzchni komercyjnych: 

Uwagi ogólne (o czym mówimy, czym są powierzchnie komercyjne, podmioty);

Przedmiot umowy najmu (różne sposoby określenia przedmiotu najmu, różne metody obliczenia powierzchni przedmiotu najmu, inne definicje umowne);

2.    Najważniejsze problemy z punktu widzenia praktyki kontraktowania:

problemy czysto biznesowe;

ogóle założenia negocjacyjne i wpływ sytuacji rynkowej.

3.    Koszty najmu:

Czynsz: zasady obliczania i waloryzacji, czy występują tu różne sposoby – rola klauzul rewaloryzacyjnych i walutowych;

Opłaty eksploatacyjne (podstawa obliczania, źródła kosztów” koszty budynku a koszty powierzchni wspólnych);

Rozliczenia między wynajmującym a najemcą (zasady uiszczania kosztów, fakturowanie, rozliczanie po zakończeniu okresu rozliczeniowego);

Sposoby kontroli rozliczeń (szczegółowość rozliczeń, audyt najemców);

Kaucja i gwarancja – sposoby korzystania.

4.    Powierzchnie wspólne w budynkach komercyjnych:

Definicja powierzchni wspólnych w budynkach komercyjnych (case study – przegląd klauzul);

Najczęstsze problemy powierzchni wspólnych (brak możliwości weryfikacji prawdziwości informacji przez najemców, brak wskazania w umowie rzeczywistej powierzchni);

Garaże – najczęstsze problemy (warsztaty – jak się płaci za garaże?).

5.    Przed zawarciem umowy najmu:

Najczęstsze problemy negocjacyjne (warsztaty – negocjacje);
Umowy pre-lease;
Sposoby zabezpieczania umów najmu (ustawowe prawo zastawu, kaucja, gwarancja, 777 k.p.c. i inne).

6.    Zakończenie stosunku najmu:
  

Różnice między umowami zawartymi na czas określony i na czas nieokreślony;
Umowne i ustawowe ograniczenia możliwości rozwiązania umowy najmu.

7.    Z praktyki najmu komercyjnego:

  

Kodeks dobrych praktyk – mit czy rzeczywistość?

Rada Najemców – ”adwokat” w rękach najemców;

Nowe trendy w umowach najmu (klauzule „green lease” – warsztaty);

Najczęściej popełniane błędy w umowach najmu (przykłady);

Konsekwencje niedopatrzeń w umowach najmu (case study);

Niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemców.

Do tej pory dział szkoleniowy dziennika Rzeczpospolita i Kancelaria nie współpracowały. Niewykluczone jednak, że obie firmy będą przygotowywać kolejne szkolenia i warsztaty.

 Do góry