Szkolenia

Organizacja nadzoru i przepływu informacji w spółkach

PRAKTYKA SZKOLENIOWA

28 września 2012 roku podczas zorganizowanego przez firmę szkoleniową Langas szkolenia pt. „Organizacja nadzoru i przepływu informacji dla Biur Zarządu, Nadzoru i Organizacji. Jak doskonalić standardy formalno-prawne organizacji, nadzoru i wymiany informacji w spółkach?” partnerzy Kancelarii w składzie Karolina Kocemba oraz Michał Tomczak omówili zagadnienia związane z praktycznymi aspektami ryzyk związanych z nadużyciami wewnątrz spółek.

Ryzyko Nadużyć Wewnątrz Spółki , a także w grupie spółek.
  Działania mające na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy, właścicieli firmy;
  Korporacyjne i majątkowe nadużycia wobec spółki;
  Zagrożenia organizacyjne i finansowe dla spółki.

Narzędzia prawne do działań przeciwko nadużyciom wobec spółki
  Ochraniające przepisy KSH i KC;
  W jaki sposób można przeciwdziałać nadużyciom w spółkach poprzez odpowiednie mechanizmy prawne?
  Pośrednie techniki prawne przeciwdziałania nadużyciom;
  Walka procesowa – case study.

 

 Do góry