Szkolenia

Umowy najmu komercyjnego – praktyczne wskazówki dla najemcy

To temat szkolenia przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej 14 lutego 2013 roku przy współudziale firmy Dekada Realty Sp. z o.o. oraz Kancelarii Tomczak i Partnerzy, reprezentowanej przez partnera Kancelarii Michała Tomczaka oraz prawnika Joannę Czekaj.

Podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

     Umowa najmu powierzchni komercyjnych – ogólne zasady prawa względem umowy najmu – przedmiot i strony umowy najmu – znaczenie umowy jako dokumentu prawnego i rola prawników w przygotowaniu umowy najmu  

    Koszty najmu – czynsz i opłaty eksploatacyjne – waloryzacja opłat ponoszonych przez najemcę – rozliczenia między wynajmującym a najemcą i ich kontrola
    Powierzchnie wspólne – najczęstsze problemy dotyczące powierzchni wspólnych – przykłady powierzchni spornych
    Umowa najmu- negocjacje- najczęstsze problemy negocjacyjne – umowy pre-lease – zabezpieczenie wykonania umów najmu
    Rozwiązanie stosunku najmu – niektóre następstwa regulacji kodeksowej – umowne klauzule dotyczące rozwiązywania umów – cesje – upadłość najemcy – rozliczenia poumowne
    Z praktyki najmu korporacyjnego – życie towarzyskie i biznesowe w kręgu najmu komercyjnego – kodeks dobrych praktyk i przykłady kompromisów – rada najemców – zielony najem

 Do góry