Szkolenia

Forum Dyrektorów Administracji

Strategiczna rola dyrektora administracyjnego. Jak optymalizować koszty administracyjne?

W ramach Forum Dyrektorów Administracyjnych, które odbędzie się w dniach 28 i 29 listopada 2013 w Warszawie,w roli eksperta wystąpi Michał Tomczak - partner Kancelarii. Wystąpienie dotyczyć będzie danych wrażliwych, w tym przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych oraz skutków braku ochrony danych osobowych.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość wysłuchania inspirujących prelekcji, dyskusji na najbardziej nurtujące problemy w ramach panelu dyskusyjnego, ale również udziału w warsztatach i stołach eksperckich. O randze wydarzenia świadczą istotne zagadnienia poświęcone między innymi optymalizacji kosztów w zarządzaniu flotą, zarządzaniu portfelem nieruchomości, strategii zakupowej, czy kwestiom outsourcingu w różnych aspektach pracy Dyrektorów Administracyjnych.

Więcej na temat wydarzenia na stronie: www.forumadministracji.nf.pl

 Do góry