Zaznacz stronę

Aktualności

Prawa człowieka a prawo unijne

Gru 17, 2019

Rada Unii Europejskiej, odpowiadając na apel Parlamentu Europejskiego, zadecydowała o podjęciu prac nad stworzeniem ogólnounijnego mechanizmu nakładania ukierunkowanych sankcji na osoby dopuszczające się poważnych naruszeń praw człowieka....

Czytaj dalej...

Zmiany w ustawie AML

Gru 10, 2019

30 listopada 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), celem...

Czytaj dalej...

Dyrektywa o sygnalistach – wejście w życie

Lis 26, 2019

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 listopada br.  opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października br....

Czytaj dalej...

HR Monitoring – zatrudnianie cudzoziemców

Lis 19, 2019

Kolejne spotkanie z cyklu HR Monitoring już 29 listopada. Tym razem tematem jest zatrudnianie cudzoziemców. [box] Panel I Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE (zezwolenie typ A, oświadczenie, wizy) Panel II Przedłużenie...

Czytaj dalej...

Hiszpańskie kasjerki

Lis 12, 2019

W sprawie Lopez Ribalda rozpoznawanej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka hiszpańskie kasjerki kradły z kasy supermarketu pod okiem kamer. Trybunał w pierwszej instancji wziął ich...

Czytaj dalej...

Przywrócenie do pracy – udrożnienie

Paź 29, 2019

7 listopada br. wchodzi w życie przepis kodeksu postępowania cywilnego – art. 477(2) na mocy którego sąd będzie mógł przywrócić do pracy pracownika na mocy...

Czytaj dalej...

Zatory płatnicze jako rzecz publiczna

Paź 22, 2019

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowa wersja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W stosunku do poprzednio obowiązujących od 2013...

Czytaj dalej...

Dematerializacja

Paź 15, 2019

Ustawa z 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Kodeks spółek handlowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 20 września br., wprowadza rewolucyjne zmiany, w szczególności obowiązkową...

Czytaj dalej...

Recepta

Paź 08, 2019

Obecnie tylko sąd pracy, po przeprowadzeniu postępowania, jest uprawniony do orzekania o istnieniu stosunku pracy. Jak wynika z wypowiedzi Głównego Inspektora Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy...

Czytaj dalej...

Powrót postępowania gospodarczego

Paź 01, 2019

W ramach zmian do kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca chcąc usprawnić procedurę sądową zdecydował się na powrót do poprzednich przepisów i na nowo wprowadził zlikwidowane w...

Czytaj dalej...

Bezskuteczność egzekucji w realistycznej ocenie

Wrz 23, 2019

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygnatura akt: II FSK 2493/17) orzekł iż, „Stwierdzenie w toku postępowania egzekucyjnego, że dłużnik jest...

Czytaj dalej...

Szybkie zgromadzenie wspólników? Przez Skype’a!

Sie 13, 2019

Za sprawą projektu zmiany ustawy - Kodeks spółek handlowych zaproponowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, już niedługo pojawi się szansa udziału w zgromadzeniu wspólników bez...

Czytaj dalej...

Założenie i likwidacja prostej spółki akcyjnej a innych spółek kapitałowych

Sie 06, 2019

Ustawodawca decydując się na wprowadzenie „hybrydy” jaką jest prosta spółka akcyjna, stawiał na ułatwienie przedsiębiorcą wejścia na rynek oraz ewentualnego zamknięcia biznesu w razie niepowodzenia ...

Czytaj dalej...

Zmiana kodeksu czyli spółka bez kapitału

Sie 02, 2019

2 sierpnia 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy „Kodeks Spółek Handlowych”, a w tym jego najważniejszą zmianę- możliwość utworzenia prostej spółki akcyjnej. Propagatorzy...

Czytaj dalej...

Nabycie praw do dzieł pracowników i zleceniobiorców – ciąg dalszy

Lip 05, 2019

Jeżeli twórca utworu nie jest pracownikiem spółki, tylko wykonuje go na podstawie umowy cywilnoprawnej brak regulacji dotyczących autorskich praw majątkowych do utworu ma znacznie większe...

Czytaj dalej...

Prawa autorskie pracowników

Cze 14, 2019

Pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach swoich obowiązków umownych mogą tworzyć dzieła objęte prawami autorskimi, bądź takie, na które można by uzyskać prawa własności przemysłowej (np....

Czytaj dalej...

8 lat więzienia za wymuszanie zwrotu wierzytelności

08 maja, 2019

Ministerstwo Sprawiedliwości, nowelizując Kodeks karny, zamierzało do art. 190a dodać § 3 – „Jeśli sprawca uporczywie nęka, wzbudza w nękanym uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia czy...

Czytaj dalej...

Likwidacja fikcji doręczeń w postępowaniu cywilnym

Kwi 30, 2019

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje likwidację fikcji doręczeń. Oznacza to, że w przypadku bezskutecznego doręczenia dłużnikowi pisma sądowego (tzw. podwójna awizacja), wierzyciel zobowiązany będzie do...

Czytaj dalej...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Kwi 23, 2019

Dnia 1 marca 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych odnoszące się do rezygnacji jedynego członka zarządu (art. 202 § 6 KSH...

Czytaj dalej...

Zwolnić za wszelką cenę

Kwi 19, 2019

W sytuacji w której pracodawca chce zwolnić pracownika za wszelką cenę warto zachować powściągliwość. W sprawie skutkującej wydaniem przez Sąd Najwyższy Uchwały z dnia 4...

Czytaj dalej...

Długi ciągnące się jak cienie

Kwi 12, 2019

W niekorzystnej dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 78/18...

Czytaj dalej...

Podział a kredyt

Kwi 09, 2019

Podział majątku wspólnego nie stoi na przeszkodzie w późniejszym dochodzeniu roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Innymi słowy nawet jeśli były małżonek nie...

Czytaj dalej...

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Mar 18, 2019

Zgodnie z ustawą z dn. 26.01.2018 roku od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe spółek mogą być składane do KRS tylko drogą elektroniczną. Spółki w ubiegłym...

Czytaj dalej...

Koalicja i managerowie

Mar 14, 2019

Od 1 stycznia 2019 roku osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni mogą  tworzyć związki zawodowe i wstępować do nich, jeśli spełnią następujące warunki: świadczą...

Czytaj dalej...

Prosta spółka

Mar 12, 2019

12 lutego 2019 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z kluczowych...

Czytaj dalej...

Wzrost limitów amortyzacji samochodów osobowych

Lut 28, 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 roku nowelizująca przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Czytaj dalej...

Prymat dowodu z dokumentu w postępowaniach w sprawach gospodarczych

Lut 21, 2019

20 lutego 2019 r. rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Jedną z planowanych zmian jest ustanowienie prymatu dowodu...

Czytaj dalej...

Dwie zmiany w sprawie dywidendy

Lut 19, 2019

1 marca 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w kodeksie spółek handlowych - zmianie ulegną art. 193 i 194, które dotyczą dywidendy. Pierwsza istotna...

Czytaj dalej...

(Nie)pewny los postępowania cywilnego

Lut 05, 2019

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 55/18 stanowi odpowiedź na pytanie o sens postępowania...

Czytaj dalej...

Bliżej do majątku dłużnika

Sty 17, 2019

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie o sygn. C‑337/17 Feniks sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services...

Czytaj dalej...

Archiwum