Zaznacz stronę

W imieniu Spółki Akzo Nobel Car Refinishes Polska (Akzo Nobel) z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa potwierdzam, że Kancelaria Tomczak & Partnerzy świadczy obsługę prawną na rzecz Akzo Nobel od roku 2006 do chwili obecnej.

W ramach świadczonej obsługi prawnej istotną część doradztwa stanowiły zagadnienia z zakresu prawa pracy.

We wskazanym okresie Kancelaria Tomczak & Partnerzy uczestniczyła w rozwiązywaniu spraw indywidualnych a także w przygotowaniu regulacji zbiorowych, dotyczących stosunków pracowniczych Akzo Nobel.

W ocenie Akzo Nobel praca Kancelarii Tomczak & Partnerzy wykonywana była rzetelnie, rzeczowo i w uzgodnionym terminie. Poziom profesjonalny wykonywanej pracy odpowiadał standardom Akzo Nobel i nie budził zastrzeżeń.

W związku z powyższym Akzo Nobel rekomenduje doradztwo prawne Kancelarii Tomczak & Partnerzy w odniesieniu do prawa pracy.

Z poważaniem,

Tomasz Loose
Członek Zarządu

Monika Sujczyńska
Członek zarządu

Akzo Nobel