Zaznacz stronę

Antytrust

Zagadnienia prawa ochrony konkurencji (antytrustu) obejmują przepisy prawa, które zapewniają równe szanse firm o podobnym profilu działalności, funkcjonujących w określonej branży, ograniczając możliwości zdobycia nieuzasadnionej pozycji i przewagi nad konkurencją.
Przepisy te pozwalają na zachowanie uczciwej konkurencji w warunkach gospodarki otwartego rynku.
Głównym przedmiotem antytrustowej praktyki Kancelarii są porozumienia wertykalne. Badanie umów pod tym kątem jest w wielu przypadkach elementarnym wymogiem bezpieczeństwa stosunków gospodarczych. Tę część prawa ochrony konkurencji uważamy za zdecydowanie najważniejszą i najbardziej potrzebną naszym klientom.
Równocześnie na poziomie budowania odpowiedniej świadomości prawnej staramy się zapobiegać nadużyciom o charakterze zakazanych zmów o charakterze kartelowym, które są najgroźniejszym deliktem prawa ochrony konkurencji. Głównym narzędziem profilaktyki są aktualizowane szkolenia w ramach działalności działów compliance.
Równolegle rosnącym problemem związanym z bezpieczeństwem firm, na co zwracamy uwagę w ramach opiniowania umów, jest problem wymiany informacji, który w praktyce organów antytrustowych jest zrównany z zakazanymi porozumieniami.
Do standardu działań Kancelarii w ramach praktyki antytrustowej należy przygotowywanie wniosków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w związku z koncentracjami przedsiębiorstw.

Antytrust w Polsce

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 22, 2019 | Antitrust

Przepisy o ochronie konkurencji stały się – po wejściu Polski do Unii – jedną z najważniejszych dziedzin prawa biznesowego. Jest to zarazem dziedzina rozległa i...

Czytaj dalej...

Archiwum