Zaznacz stronę

Po powrocie asesorów sądowych do sądów na mocy nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 2016 r. (dalej: u.s.p.) powstał problem jak traktować orzeczenia wydawane przez osoby pełniące funkcję asesorów przed otrzymaniem tzw. votum, czyli bez uzyskania prawa do pełnienia obowiązków sędziego.

Problem stał się na tyle poważny, że ostatecznie sprawą zajął się Sąd Najwyższy, który w dn. 7 września 2018 r. w sprawie III CZP 57/18 podjął uchwałę, iż od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje apelacja.

Z powyższego warto więc zapamiętać, że na orzeczenie wydane przez asesora sądowego, który nie uzyskał prawa do pełnienia obowiązków sędziego, nie przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego a zwykły środek odwoławczy.