Zaznacz stronę

Prawa autorskie pracowników

Pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach swoich obowiązków umownych mogą tworzyć dzieła objęte prawami autorskimi, bądź takie, na które można by uzyskać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór przemysłowy, znak towarowy). Niektóre dzieła mogą być objęte oboma...