Zaznacz stronę

Covid-19 a prawo

Możemy być pewni, że następstwa prawne pandemii rozciągać się będą na wiele lat. Jak rozległe będą to skutki – to jest w tej chwili równie nieprzewidywalne, jak skala szkód wyrządzonych przez zarazę. Nie mniej już dzisiaj warto zdać sobie sprawę z tego, że tak...

Doręczenia elektroniczne

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Doręczenie elektroniczne zostanie wprowadzone początkowo jako domyślny, a docelowo jako podstawowy kanał wymiany korespondencji, która dla wywołania określonych skutków...

Prawo Inspekcji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje on rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy o dostęp do akt podatkowych i...