Beata Maziarz

Shadow
Slider

Jeżeli ktoś przypuszcza, że szczególna rola asystentki biura, nie będącej prawnikiem, nie obsługującej klientów i nie kreującej przychodu Kancelarii jest wynikiem naszego demokratycznego nawiedzenia, ten się myli. Rola Beaty wynika ze sposobu, w jaki swoją duchowością i sposobem pracy wypełnia wszelką wolną przestrzeń niewypełnioną przez prawników.

Beata pracuje w Firmie od grudnia 2014 roku i od początku niemal swojej pracy stała się naturalnym kierownikiem organizacji. Jej spokój i zrównoważenie jest przeciwwagą nerwicy i egoistycznej natury zawodowej prawników. Taki sposób pracy naszej dyrektorki od wszystkiego pozwala nam na ogół nie zajmować się czymkolwiek innym, poza pracą.

Beata jest elegancka, rzeczowa i zarazem przyjazna, nigdy się nie tłumaczy że czegoś się nie da, albo że “nie odbierają telefonu”. Bo nawet jeżeli się przejściowo “nie da”, zostawia to dla siebie i robi co trzeba, żeby “się dało”. W gruncie rzeczy w ten oto sposób wyraża ideologię zawodową całej Kancelarii.