Zaznacz stronę

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygnatura akt: II FSK 2493/17) orzekł iż, „Stwierdzenie w toku postępowania egzekucyjnego, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości nie oznacza, że stan bezskuteczności nie wystąpił. Niezbędne jest bowiem stwierdzenie, że długotrwałość egzekucji z nieruchomości i prognozowane koszty egzekucyjne w przypadku wszczęcia takiej egzekucji nie przekroczą uzyskanych wpływów pozwalających na pokrycie długu. Do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji nie jest niezbędne zajęcie nieruchomości”

Orzecznictwo NSA zachęca do mnie formalnego rozumienia niewypłacalności i bezskuteczności egzekucji.