Zaznacz stronę

Do wszystkich zainteresowanych

Działając w imieniu Spółki Bibby Financial Services Sp. z o.o. informujemy i potwierdzamy, że w okresie pomiędzy rokiem 2005-2013 Kancelaria Tomczak & Partnerzy z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 3/9, świadczyła na rzecz naszej Spółki doradztwo prawne między innym w zakresie prawa pracy.

Kancelaria obsługiwała sprawy wynikające ze stosunku pracy powstające na tle bieżącej działalności Spółki, w tym również sprawy sądowe.

Kancelaria wydawała także opinie prawne w sprawach dotyczących stosunków pracy.

W opinii reprezentowanej Spółki, usługi świadczone przez Kancelarię odznaczały się profesjonalizmem i stały na wysokim poziomie merytorycznym.

Tomasz Gilarowski
Członek Zarządu

Wojciech Bogusławski
Prokurent

Bibby Financial Services