Zaznacz stronę

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie o sygn. C‑337/17 Feniks sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services SL może w znaczący sposób ułatwić stwierdzanie bezskuteczności czynności prawnych podejmowanych przez dłużników i podmioty zagraniczne w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

W przedmiotowej sprawie polski wierzyciel wytoczył skargę pauliańską przeciwko hiszpańskiej spółce przed sądem polskim, wybierając jurysdykcję krajową na podstawie art. 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Trybunał w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne orzekł, że skarga pauliańska może być wytoczona przed sądem właściwym dla miejsca wykonania zobowiązania dłużnika. Orzeczenie Trybunału może stanowić panaceum na metody uniknięcia egzekucji z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych i skrócić drogę wierzycielom do sądu.