Zaznacz stronę

Prawa człowieka a prawo unijne

Rada Unii Europejskiej, odpowiadając na apel Parlamentu Europejskiego, zadecydowała o podjęciu prac nad stworzeniem ogólnounijnego mechanizmu nakładania ukierunkowanych sankcji na osoby dopuszczające się poważnych naruszeń praw człowieka. System ma obejmować podmioty...

Zmiany w ustawie AML

30 listopada 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), celem nowelizacji jest pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do IV Dyrektywy AML. Wiodącą zmianą jest...

HR Monitoring – zatrudnianie cudzoziemców

Kolejne spotkanie z cyklu HR Monitoring już 29 listopada. Tym razem tematem jest zatrudnianie cudzoziemców. Panel I Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE (zezwolenie typ A, oświadczenie, wizy) Panel II Przedłużenie pracy cudzoziemca, obowiązki w trakcie zatrudnienia...

Hiszpańskie kasjerki

W sprawie Lopez Ribalda rozpoznawanej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka hiszpańskie kasjerki kradły z kasy supermarketu pod okiem kamer. Trybunał w pierwszej instancji wziął ich w obronę ponieważ część z kamer była utajniona, a kasjerki o ich lokalizacji nie...

Zatory płatnicze jako rzecz publiczna

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowa wersja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W stosunku do poprzednio obowiązujących od 2013 roku przepisów zasadnicza zmiana polega na dopuszczeniu bezpośredniej ingerencji organu administracji –...

Dematerializacja

Ustawa z 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Kodeks spółek handlowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 20 września br., wprowadza rewolucyjne zmiany, w szczególności obowiązkową dematerializację akcji. Zgodnie nowelizacją, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych...