Zaznacz stronę

Pomiar czasu pracy to obowiązek

Państwa członkowskie muszą zobowiązać pracodawców do wdrożenia obiektywnego, niezawodnego i dostępnego systemu mierzenia dobowego czasu pracy podwładnych – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Prawnicy na ogół nie zajmują się czasem pracy pracowników, chyba że dojdzie...