Zaznacz stronę

Covid-19 a prawo

Możemy być pewni, że następstwa prawne pandemii rozciągać się będą na wiele lat. Jak rozległe będą to skutki – to jest w tej chwili równie nieprzewidywalne, jak skala szkód wyrządzonych przez zarazę. Nie mniej już dzisiaj warto zdać sobie sprawę z tego, że tak...

Portal o zatorach

Ponieważ z nadejściem nowego roku Kancelaria otrzymała bardzo dużo pytań w odniesieniu do znowelizowanej ustawy która od 1 stycznia nawet inaczej się nazywa, niż poprzednio, to jest – w odniesieniu do ustawy przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach...

A za karę dostaniesz spadek…

Gdy los nas nie lubi, wtedy obdarza nas zadłużonym spadkiem, zwłaszcza zadłużonym podatkowo. Od jakiegoś czasu urzędy skarbowe dochodzą zaległości podatkowych od spadkobierców, czego kiedyś raczej nie robiły. Podstawowym sposobem uniknięcia odpowiedzialności za długi...

Półpiętro

Nazwa oryginalnie finansowania pochodzi z języka francuskiego choć została już przyswojona w języku angielskim i oznacza półpiętro, miejsce łączące dwie kondygnacje. Mezzanine to instrument, który łączy w sobie cechy długu tj. kredytu lub pożyczki a także finansowania...

Podatek u źródła – czekamy na źródło

Z punktu widzenia transgranicznych transakcji finansowych potrącanie podatku od odsetek lub należności licencyjnych jest niezwykle ważnym elementem kalkulacji biznesowego sensu transakcji. Teoretycznie kwota tego podatku jest oczywista, ponieważ wynika z umów...