Zaznacz stronę

Wbrew pozorom to nie jest jakaś wyrafinowana konstrukcja prawna, struktura spółek, czy transakcji, a w każdym razie nie koniecznie musi taką być. To każde uzgodnienie, które spełnia określone kryteria ustawowe. Tyle ustawa i niestety tę definicję ustawową trzeba odkodować. I tak:
Uzgodnienie – to czynność lub, jak to definiuje ustawa, zespół powiązanych ze sobą czynności, których co najmniej jedna ze stron jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego (art. 86a par. 1 pkt. 16 ordynacji podatkowej).

Co z tego wynika?

– po pierwsze, uzgodnienie nie musi mieć żadnej szczególnej formy, w tym formy pisemnej; nie musi mieć postaci oferty, prezentacji w power poincie, czy projektu umowy, czy termsheetu albo listu intencyjnego; nie musi być nawet przekazane mailem, czy ogóle mieć materialną formę; to może być idea spisana na serwetce albo przekazana ustnie na przyjęciu;
– po drugie, uzgodnienie musi obejmować chęć dokonania czynności lub szeregu powiązanych czynności; przy czym to mogą być zarówno czynności prawne jak też faktyczne, oczywiście najczęściej będą to i takie i takie;
– po trzecie, choćby jedną stroną takiej czynności czy takich czynności musi być podatnik lub taka czynność ma albo może mieć wpływ na powstanie albo nie obowiązku podatkowego.

Tak rozumiane uzgodnienie stanowi schemat podatkowy gdy spełnione są dalsze przesłanki (art. 86a par. 1 pkt. 10 Ordynacji podatkowej). I tutaj mamy trzy możliwe niezależne warianty:
Pierwszy – uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści plus ma chociażby jedną ogólną cechę rozpoznawczą.
Drugi – posiada szczególną cechę rozpoznawczą, nawet jeżeli nie spełnia kryterium korzyści podatkowej;
Trzeci – posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Pojęcie głównej korzyści, ogólnej cechy rozpoznawczej, szczególnej cennych rozpoznawczej oraz innej szczególnej cechy rozpoznawczej definiujemy w kolejnych odcinkach.

Cykl: Raportowanie schematów podatkowych – Q&A- w pytaniach i odpowiedziach ma na celu wyjaśnienie zagadnienia raportowania, ale też wskazania praktycznych porad jak sobie z nim radzić.

dr Karolina Kocemba

karolina.kocemba@tomczak.pl