Zaznacz stronę

Możemy być pewni, że następstwa prawne pandemii rozciągać się będą na wiele lat. Jak rozległe będą to skutki – to jest w tej chwili równie nieprzewidywalne, jak skala szkód wyrządzonych przez zarazę. Nie mniej już dzisiaj warto zdać sobie sprawę z tego, że tak jak na pandemię nieprzygotowany jest system społeczny, tak nieprzygotowany jest również system prawny.

Zazwyczaj oznacza to, że spory trafiają do sądów i są – z uwzględnieniem jakości polskiego sądownictwa – przedmiotem wieloletnich, wyniszczających sporów, o ile oczywiście firmy stać będzie na ich prowadzenie.

Dlatego przekonani jesteśmy, że skutki prawne pandemii przemyśleć trzeba w każdym możliwym aspekcie tak wcześnie, jak to tylko możliwe.