Zaznacz stronę

Ustawa z 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Kodeks spółek handlowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 20 września br., wprowadza rewolucyjne zmiany, w szczególności obowiązkową dematerializację akcji.

Zgodnie nowelizacją, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 roku. Spółki będą miały natomiast obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy (zawarcia umowy z podmiotem, który będzie prowadził taki rejestr) lub rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych, wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji , czy prowadzenia strony internetowej.

Pierwsze obowiązki wynikające z nowelizacji będą ciążyły na spółce już niebawem:

  • do 1 stycznia 2020 r. – obowiązek ujawnienia strony internetowej w KRS,
  • do 30 czerwca 2020 r. – obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr,
  • do 30 czerwca 2020 r. – pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Upoważnionymi do prowadzenia rejestrów będą zaś m.in. domy maklerskie, banki czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.