Zaznacz stronę

Diana Kanarek

Diana Kanarek-Balcerek

Diana Kanarek-Balcerek

Radca prawny

W 2015 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę magisterską na temat czasu pracy „pracowników latających” pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2019 roku radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Związana z Kancelarią od czerwca 2015 roku. Zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, sprawami z zakresu praw autorskich i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy, mobbingu i dyskryminacji.