Zaznacz stronę

W niekorzystnej dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 78/18 Sąd rozszerzył zakres odpowiedzialności wynikający z art. 299 K.S.H. o koszty powstałe po ogłoszeniu upadłości spółki, o ile są one związane ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uchwała jest kolejnym krokiem w interpretacji art. 299 K.S.H. na korzyść wierzycieli. Niezwykle problematyczna jest zatem zakresu odpowiedzialności członków zarządu za działalności syndyka, który może prowadzić dalej przedsiębiorstwo upadłego w celu zawarcia układu lub w celu sprzedaży sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony, członkowie zarządu nie mogą mieć nigdy pewności, że złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym momencie, co prowadzi ich do niemal nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.