Zaznacz stronę

Ministerstwo Sprawiedliwości, nowelizując Kodeks karny, zamierzało do art. 190a dodać § 3 – „Jeśli sprawca uporczywie nęka, wzbudza w nękanym uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia czy udręczenia i działa w ten sposób w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”.

Przepis ten wzbudził wiele kontrowersji, mógłby bowiem prowadzić do nieuzasadnionej penalizacji działań komorników
i firm windykacyjnych, a także do sparaliżowania egzekucji długów. Ku uciesze wierzycieli Ministerstwo Sprawiedliwości na początku kwietnia usunęło jednak kontrowersyjną regulację
z projektu nowelizacji.